For English version please scroll down

Wyjątkowy apartament – LOFT do wynajęcie 

Charakter: W budynkach Sinogalu powstają wyjątkowe mieszkania o postindustrialnym – loftowym charakterze. Wysokość mieszkania to 4,2 m dzięki czemu mieszkania zapewniają doskonałą przestrzeń a także dodatkowe pomieszczenia na antresoli. 

Układ:

Wyposażenie: 

Możliwość dodatkowego doposażenia po uzgodnieniu warunków

Dostępność: Mieszkanie w trakcie urządzania, dostępne od 1 maja.

Lokalizacja: w samym centrum miasta, teren Sinogal, Kościuszki 4

Parking: dostępne miejsca parkingowe

Koszty: 2635,00 PLN (przy 1 osobie) w tym:

English version (we speak English)

Unique apartment – LOFT for rent

Character: In Sinogal’s buildings, unique apartments with a post-industrial – loft character are created. The height of the apartment is 4.2 m, thanks to which the apartments provide excellent space, as well as additional rooms on the mezzanine. 

Arrangement:

Equipment:

Possibility of additional retrofitting after agreeing on the conditions

Availability: Apartment in the process of furnishing, available from May 1.

Location: in the very center of the city, area Sinogal, Kościuszki 4

Parking: parking spaces available

Costs: 2635,00 PLN (for 1 person) including: