PARKING NA TERENIE SIONGALU JEST PŁATNY
Każda osoba korzystająca z parkingu Sinogal zobowiązana jest:
a)     pobrać bilet z parkomatu (nawet dla postoju poniżej 1 h) lub
b)     
posiadać naklejkę informującą o korzystaniu z aplikacji MobiParking lub
c)      
posiadać przepustkę (abonament)
Bilety parkingowe / naklejki / przepustki należy umieścić za przednią szybą samochodu w widocznym miejscu.
UWAGA:
Brak jednego z tych oznaczeń będzie oznaczał złamanie Regulaminu Parkingi i będzie skutkował nałożeniem opłaty.

Cennik Parkingu obowiązuje od 01.08.2022

Opłata za najem miejsca parkingowego niestrzeżonego pobierana 7 dni w tygodniu 24h na dobę.

Opłatę za postój pojazdu należy wnieść niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu.

Z opłaty zwolnieni się posiadacze kart abonamentowych.

OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE STAWKI ZA POSTÓJ ZA KAŻDĄ ROZPOCZĘTĄ GODZINĘ:

•            pierwsza godzina – gratis

•            każda kolejne 30 min – 2,00 zł,

Abonament miesięczny – 100,00 zł