Edukacja Kreatywna (Fundacja Planeta Kreatywna)

Zakres usług: terapia uzależnień, profilaktyka uzależnień, grupy wsparcia dla osób współuzależnionych, mediacje, negocjacje, sesje coachingowe
Email: planetakreatywna@gmail.com
Tel: +48 503189936
www: planetakreatywna.pl