Inter Security Group Sp. z o.o.

Zakres usług: usługi związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i ochrony osób i mienia, aktywnego monitoringu wizyjnego, utrzymaniem czystości i porządku w pomieszczeniach biurowych, halach przemysłowych i magazynach, pracami gospodarczymi związanymi z utrzymywaniem i pielęgnacją terenów zewnętrznych oraz odśnieżaniem, usługami specjalistycznymi w tym wysokościowymi, leasingiem pracowniczym, a także usługami pralniczymi oraz rentalem odzieży roboczej
Email: biuro@intergroup.pl
Tel: +48 52 500 00 05

www: intergroup.pl